More About Me...

I am a Blog Lover. Blogging is my passion. It is a little effort to come up with thoughtful reviews on various issues which helps society to think about!

Another Tit-Bit...

Everything under one roof; your emotions, success, thinking, editorials, hot issues and many more...Just ENJOY!!!

The KPO Industry : KPO & BPO (Part-II)

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Source for Pictures/Images: http://images.google.co.in
Click here for ENGISH TRANSLATION

KPO आणि BPO मध्ये काम करणा-या ब-याच लोकांच्या मते BPO मध्ये जे काम चालते ते काम मह्त्त्वाचे असते, परंतू दर्जात्मक पातळीवर ते दुय्यम स्थानी असते. KPO मध्ये चालणारे काम हे आत्यंतिक मह्त्त्वाचे, कौश्यलपुर्ण आणि उच्च दर्जाचे असते.

BPO मधिल काम हे सर्विस, व्यावसाईक कागदपत्रांशी संबंधित असल्यामुळे तसे सोपे आणि कोणतिही व्यक्ति सहजपणे करू शकेल असे असते. परंतू KPO मधिल काम हे त्या विशिष्ट क्षेत्राशी, त्यातिल कौशल्यांशी संबंधित असल्यामुळे, त्या विशिष्ट क्षेत्रातिल संपूर्ण शिक्षण आणि ज्ञान असलेली व्यक्तीच ते काम करू शकते. त्यामुळेच KPO तील काम हे तेवढेच कठिण/ अवघड, नाविण्यपूर्ण आणि गुंतागुंतिचे आहे.

KPO तिल काम हे विशेष व्यावसाईक ज्ञानावर आधारित असल्यामुळे त्यामध्ये स्वतंत्र विचार करणं आणि त्यानूसार कामाची प्लानिंग करणं हे अपेक्षित असते. तर BPO मध्ये व्यावसाईक प्रमाणांशी एकरूप आणि एकनिष्ट राहणे हे आत्यंतीक महत्वाचे आहे.

BPO मधिल काम तसे ठरवून अथवा ठरलेला असते. विशिष्ट पद्धतिने आणि नेहमी त्याच पद्धतिने चालनार आहे. KPO मधिल काम मात्र "प्रोजेक्ट" या संकल्पनेवर अवलंबून असते. त्यामुळे दररोज नवीन आणि वेगळी आव्हानं KPO मध्ये असतात.

KPO मध्ये सर्विस देणा-या ज्या कंपन्या दुस-या ईतर कंपन्या प्रमाणेच काम करतात. परंतू BPO सर्विस देणा-या कंपन्या फँक्टरी तत्वावर काम करतात. BPO मध्ये अहोरात्र (रात्रं-दिवस) काम चालतं. शिफ़्ट प्रमाणे BPO चे काम चालू असते. परन्तू KPO मध्ये असे असेलच असे नाही.

KPO मध्ये कोण काम करु शकतो? कुणाला काम मिळु शकते?
BPO मध्ये अगदी XII (इयत्ता बारावी) पास झालेल्या स्टुडंटला नोकरी मिळु शकते तसे KPO त मिळु शकणार नाही. KPO मध्ये त्या व्यक्तिची शैक्षणिक पात्रता ही खूप महत्वाची आहे. KPO तिल काम हे ज्ञानमुल्यावर्धित असल्यामुळे त्या-त्या विषयातलं नैपुण्य आणि किमान कौशल्य ज्यांना आहे तेच ईथे काम करु शकतात. KPO मध्ये कुठल्या एक विशिष्ट पदविची आव्यश्यकता हवी असे कधीच नसते. वेगवेगळी वा निरनिराळी शैक्षणिक पार्श्वभूमी अथवा पात्रता असणा-या तरूण-तरुणींना KPO मध्ये काम करता येऊ शकते.

KPO मध्ये डाँक्टर्स, ईंजिनियर्स, एमबीए किंवा इतर आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित पदवी असणारे व्यावसाईक, वकील, पत्रकार, अँनिमेटर्स, डिझाईनर्स, शिक्षक, प्राध्यापक, आयटी प्रोफेशनल्स किंवा विज्ञानाचा पाया असणारी, पार्श्वभूमी असणारी यापैकी कुणीही व्यक्ति काम करु शकते. KPO मध्ये काम करण्यासाठी कुठलेही क्षेत्र चालते।

KPO मध्ये तुम्ही किती कमाई करु शकता? / किती कमाऊ शकता?
या KPO तिल पगाराचा असा एक विशिष्ट साचा काही ठरलेला नसतो, किंवा काम सुरू करण्यापुर्वी साधारणतः अमुक ईतके पैसे मिळतिल असेही काही ठरलेलं नसते. मग दरवर्षी त्यामध्ये एवढ्या रकमेची भर पडेल या प्रकारची कोणतिही विशेष अशी गणितं आखलेली नसतात. तुमच्याकडील असणारे ज्ञान, कौशल्य पाहुनच तुमच्या पगाराचे आकडे ठरविली जातात. एका अंदाजाप्रमाणे या क्षेत्रात जर सतत दोन वर्षे काम केल्यास तुमच्या वर्षाचे एकुण पँकेज हे ६ ते ८ लाख रुपये प्रति वर्ष किंवा त्यापेक्षाही जास्त होऊ शकते. तुमचा जितका अनुभव जास्त तितका तुमचा पगार जास्त, हा या KPO ईंडस्ट्रीचा नियम आहे. त्याचमुळे एका अनुभवी व्यावसाईकाला वर्षाकाठी १५ ते २५ लाख रुपये ईतके मानधन / पगार ईथे मिळु शकतो.

तेंव्हा विचार करा!!!

जाता KPO मध्ये????

Articles to Read :
01. INDIANS=>Don't Buy P-E-T-R-O-L
02. Beware of MOUSE (MOUSE ARM !!!)
03. Surface Computer : Microsoft
04. The Road is Never Long Between Friends !!!
05. Principle of Life !!! By Stephen Covey
06. FLY PEN TOP COMPUTER by LEAP FROG
07. The KPO Industry : New Horizen (Part-I)


Blogarama - The Blog Directory Automotive Blogs - Blog Catalog Blog Directory Promote Your Blog

3 comments:

 1. Rodrigo said...
   

  Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Até mais.

 2. Anonymous said...
   

  kpo and bpo is providing the best employment oppurtunities throughout the world

  kpo

 3. kpo said...
   

  we should choose bpo as our career.

  kpo

Post a Comment